Төрийн байгууллагаас төрийн болон бусад байгууллагатай цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцох, мэдээллийн сан бүрдүүлэх ашиглах журам /Засгийн газрын 220 дугаар тогтоол/ /2019.06.05/

A- A A+
Төрийн байгууллагаас төрийн болон бусад байгууллагатай цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцох, мэдээллийн сан бүрдүүлэх ашиглах журам /Засгийн газрын 220 дугаар тогтоол/ /2019.06.05/