Ажлын байрны бэлгийн дарамтаас /Төрийн байгууллагаас бусад бүх хуулийн этгээдийн удирдлага, ажилтан, ажил олгогч иргэнд зориулав/ /2020 он/

A- A A+
Ажлын байрны бэлгийн дарамтаас /Төрийн байгууллагаас бусад бүх хуулийн этгээдийн удирдлага, ажилтан, ажил олгогч иргэнд зориулав/ /2020 он/