Нэг иргэн-нэг бүртгэл үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын “Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” 144 дүгээр тогтоол/ /2018.05.23/

A- A A+
Нэг иргэн-нэг бүртгэл үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын “Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” 144 дүгээр тогтоол/ /2018.05.23/