Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааны хөтөлбөр /ЗГ-ын “Хөтөлбөр батлах тухай” 252 дугаар тогтоол/ /2012.07.25/

A- A A+
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааны хөтөлбөр /ЗГ-ын “Хөтөлбөр батлах тухай” 252 дугаар тогтоол/ /2012.07.25/