Хүн худалдаалахтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын “Хөтөлбөр батлах тухай” 148 дугаар тогтоол/ /2017.05.24/

A- A A+
Хүн худалдаалахтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын “Хөтөлбөр батлах тухай” 148 дугаар тогтоол/ /2017.05.24/