Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын “Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” 129 дүгээр тогтоол/ /2017.04.26/

A- A A+
Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын “Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” 129 дүгээр тогтоол/ /2017.04.26/