Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх хөрөнгийг хаягжуулах журам /Засгийн газрын 325 дугаар тогтоол/ /2019.08.14/

A- A A+
Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх хөрөнгийг хаягжуулах журам /Засгийн газрын 325 дугаар тогтоол/ /2019.08.14/