Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ цахимаар мэдүүлсэн хуулийн этгээдийн жагсаалт

A- A A+
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ цахимаар мэдүүлсэн хуулийн этгээдийн жагсаалт

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөрт багтаан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хуулийн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Татварын ерөнхий газартай хамтран Татварын цахим тайлангийн системээр дамжуулан2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг цахимаар хүлээн авч эхэлсэн.

Иймд 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр хүртэлх хугацаанд татварын цахим тайлангийн системээр хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ мэдүүлсэн бол хуулийн этгээдийн нэрсийн жагсаалтаас регистрийн дугаараар хайж баталгаажсан эсэхийг шалгана уу.

Жич: Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгэгддэггүй олон улсын байгууллага, Засгийн газрын тусгай сан, комисс, хороо, үндэсний зөвлөл, сууц өмчлөгчдийн холбоо, ойн нөхөрлөл, улс төрийн нам, гадаадын төрийн бус байгууллагын салбар гэх мэт бусад байгууллагууд хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ бүртгүүлэх шаардлагагүй тул уг жагсаалтад ороогүй болно.

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ алдаатай, буруу мэдүүлсэн хуулийн этгээдийн мэдээлэл тус жагсаалтад ороогүй тул дахин мэдээллээ илгээнэ үү.

Хуулийн этгээлийн улсын бүртгэлийн лавлах утас: 11-351416, 7011-3937 

 

Компьютероор орсон үед хайлт хийхдээ доорх цонхон дээр 1 удаа дарж, CTRL + F товчыг зэрэг дарснаар хайлтын цонх гарч ирнэ.