Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд хөтлөх журам /УБЕГ-ын А/1270 дугаар тушаал/ /2020.08.19/

A- A A+
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд хөтлөх журам /УБЕГ-ын А/1270 дугаар тушаал/ /2020.08.19/