Террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, хянах журам /ЗГ-ын 54 дүгаар тогтоол/ /2019.01.30/

A- A A+
Террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, хянах журам /ЗГ-ын 54 дүгаар тогтоол/ /2019.01.30/