Улсын бүртгэлийн хэлтэс Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад оролцогчдыг анх удаа биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлээр таниулан шалгалт өгөх эрхийг баталгаажуулан хамтран ажилалаа.

A- A A+
Улсын бүртгэлийн хэлтэс Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад оролцогчдыг анх удаа биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлээр таниулан шалгалт өгөх эрхийг баталгаажуулан хамтран ажилалаа.

Дундговь аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөл 3 сарын 12, 13 ны өдрүүдэд Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулж байна. Улсын бүртгэлийн хэлтэс Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад оролцогчдыг анх удаа биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлээр таниулан шалгалт өгөх эрхийг баталгаажуулан хамтран ажиллаж байна.