Дундговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн зорилт

A- A A+
Дундговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн зорилт

2021 оны 1 дүгээр улирлыг ,, ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЦАГ ХУГАЦААНЫ ХЭМНЭЛТ,, зорилтот улирал болгон зарлаж байна.                                                                               Цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдан бүртгэлийн үйлчилгээ, хууль тогтоомжийг олон нийтэд цахимаар нээлттэй, хүртээмжтэй сурталчлан иргэддээ үнэн зөв мэдээ мэдээллийг цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамаарч  хүргэхээс гадна халдвараас урьдчилан сэргийлж өөрийгөө болон гэр бүлээ эрсдлээс хамгаалах боломжийг бүрдүүлж ажиллана.    Бид 2021 оны улирал бүр шинэ зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж бүртгэлийн үйлчилгээг хурдтай, чанартай, хүртээмжтэй хүргэх, албан хаагчдын бүтээлч сэтгэлгээ, шинэ санал санаачлагыг дэмжих, тасралтгүй хөгжүүлэх, сургах, ажлын байрны эрүүл, аюулгүй тав тухтай нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллах зорилгоор:

2 дугаар улиралд ,, ХУРДТАЙ БҮРТГЭЛ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БҮРТГЭЛ ,,

3 дугаар улиралд ,, ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА-ЭЕЛДЭГ ХАРИЛЦАА,,

4 дүгээр улиралд  ,, АЖЛЫН БАЙРНЫ ТАВ ТУХ -  НИЙГМИЙН БАТАЛГАА ,,  зорилтыг дэвшүүлэн ажиллахаар төлөвлөлөө.