АЙМГИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ

 Аймаг, нийслэл, сум хоорондын зай, км

Дундговь аймгийн сумд

Улаанбаатар хотоос

Мандалговь хотоос

1

Адаацаг сум

192км

81км

2

Баянжаргалан сум

132км

141км

3

Говь-Угтаал

214км

99км

4

Гурвансайхан

266км

65км

5

Дэлгэрхангай

338км

128км

6

Дэлгэрцогт

204км

41км

7

Дэрэн

234км

71км

8

Луус

283км

49км

9

Өлзийт

334км

92км

10

Өндөршил

318км

168км

11

Сайнцагаан /Мандалговь/

245км

0км

12

Сайхан-Овоо

357км

188км

13

Хулд

317км

82км

14

Цагаандэлгэр

178км

127км

15 Эрдэнэдалай 271км 105км

ШИНЭ МЭДЭЭ