ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД ЗААСНЫ ДАГУУ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ОРШИНО.

 

ШИНЭ МЭДЭЭ