Иргэний улсын бүртгэлд бүртгэхтэй холбоотой асуулт, хариулт

A- A A+
Иргэний улсын бүртгэлд бүртгэхтэй холбоотой асуулт, хариулт

Асуулт: Таны гэрчилгээний дугаар, архивын баримтаас зөрөөтэй байна гэх юм энэ ямар учиртай вэ?

Хариулт: Аймаг, сум дүүргийн улсын бүртгэгч дээр бүртгэл хийлгэхээр очиход асуулга асууж анкет, дэвтэр буюу журнал дээр бүртгэл хөтөлдөг. Маягт ба дэвтэрийн дугаар нь гэрчилгээнд бичигдсэн дугаартай ижил байх естой байдаг. Иймд та гарын үсэг зурахдаа энэ бүхнийг шалгаж зурах хэрэгтэй.

Асуулт: Танай байгууллага дотроосоо гардаг лавлагааг иргэдийг өөрсдийг нь авчир гэж хүндрэл учруулдаг.Үүнийг дотоод сүлжээгээрээ зохицуулж болдоггүй юм уу?

Хариулт:Энэ асуудлыг шийдвэрлэсэн: 2013 оны 04 дүгээр сарын 30-н УБЕГ-ын даргын тушаалаар иргэний улсын бүртгэлийг хөтлөх журмын шинэчилсэн найруулага батлагдсан. Уг журмын 1.13.Улсын бүртгэгч нь иргэний улсын бүртгэл хөтлөхдөө энэхүү журамд заасан иргэний бүртгэлийн лавлагааг иргэнээс шаардахгүй бөгөөд иргэний бүртгэл, мэдээллийн сангаас лавлагааг хэвлэн, гарын үсэг зурж баталгаажуулан нотлох баримтад хавсаргана.

Асуулт:. Гадаадын иргэн болон харьяалалгүй иргэдийн дундаас төрсөн хүүхдэд төрсний гэрчилгээ хаанаас олгодог вэ?

Хариулт: Гадаадын иргэн болон харьяалалгүй иргэдийн дундаас төрсөн хүүхдэд регистрийн дугааргүй төрсний гэрчилгээ олгоно. Улаанбаатар хотод бол УБЕГ-т, орон нутагт аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан бүртгүүлнэ.

Асуулт: Нөхөр бид 2 гэрлэлтээ батлуулаагүй, гэхдээ хүүгээ ааваар нь овогломоор байна, болох уу?

Хариулт: Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй гэр бүлийн дундаас төрсөн хүүхдийг эцэг, эхийн харилцан зөвшилцсөн өргөдлөөр төрсний бүртгэлд бүртгэж, эцгээр овоглон төрсний гэрчилгээ олгож болно.

Асуулт: Нөхөр бид 2 АНУ-д амьдар байхдаа хүүгээ гаргасан. Одоо 2 настай бид Монголдоо ирсэн.Одоо Монгол Улсын төрсний гэрчилгээ хүүдээ авч болох уу?

Хариулт:Гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр Монгол Улсын харьяат эцэг, эхээс төрсөн хүүхдэд тухайн орны олгосон төрсний гэрчилгээ, түүний албан ёсны орчуулгыг үндэслэн бүртгэлийн байгууллага бүртгэж, төрсний гэрчилгээг нь сольж олгож болно, гэхдээ гадаад улсад олгосон төрсний гэрчилгээг хүчингүй болгоно.

Асуулт. Би гадаадын иргэн юмаа.гэтэл минй гэрлэх гэж байгаа бүсгүй Монгол Улсын иргэн биш харьяалалгүй иргэн байдаг. Гэрлэлтээ хаана бүртгүүлэх боломжтой вэ?

Хариулт:Тус улсын нутаг дэвсгэр дээр Монгол Улсын иргэн гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнтэй, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнтэй хоорондоо гэрлэсний бүртгэлийг нийслэлд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, орон нутагт аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс хандан бүртгэлээ хийлгэж болно.